Tin tức

Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…

17/07/2023

Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…

Thiên Trường xưa – Nam Định ngày nay vẫn luôn là mảnh đất có nền văn hiến và văn vật tiêu biểu, với bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Văn hiến đất Thành Nam thể hiện qua các truyền thống văn hóa và lịch sử cũng như những giá trị tinh thần được lưu giữ và kế thừa qua mỗi thế hệ, từ các giá trị văn hóa tinh thần như lễ hội dân gian; các giá trị văn vật như các đình, chùa, miếu mạo,…

Lưu Gia Trang